SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary


piątek, 28 grudnia 2018

Widłak

 wg Niesieckiego

wg Siebmachera

Widłak h. Widły (in. Gableniec, Gablenz), na Śląsku i w Wielkopolsce. Stanowią odgałęzienie łużyckiej rodziny Gableniec (Gabelenz, Gabelentz) vel Gablenz, mieszkającej w XIV wieku w Saksonii, we wsi Gablenz (łużyc. Jabłońc), w dawnym powiecie rozborskim, dzisiaj powiat Görlitz (SGKP).

czwartek, 20 grudnia 2018

Tomkowicz

Tomkowicz h. Przyjaciel, vel Tomkiewicz, w ziemi lwowskiej, nobilitowani w 1659 roku (Con.). Według innych opracowań, mają być w woj. nowogrodzkim oraz w powiecie orszańskim 1547 r. (Żych.).

sobota, 15 grudnia 2018

Traczewicz

Traczewicz h. Traczobroń, vel Tracewicz. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862 z herbem Traczobroń (u Borkowskiego błędnie: Tarczobroń), którego opisu nie przedstawiono.

środa, 12 grudnia 2018

Treutler

Treutler h. Winna góra (in. Traubenberg), vel Treütler de Traubenberg, Trojtler, Trajtler, Treitler, krakowska rodzina mieszczańska, pochodzenia austriackiego. W roku 1805 uzyskali nobilitację w Galicji wraz z herbem i przydomkiem Traubenberg (Winna góra).

niedziela, 9 grudnia 2018

Troczewski

Troczewski h..., vel Troczeski, Trociewski, Traczewski?, głównie na Mazowszu. Nazwisko wzięli zapewne od wsi Trocze, leżącej w parafii Malesze, gmina Wyszki, powiat Bielsk Podlaski, woj. podlaskie.

środa, 5 grudnia 2018

Trylski

Trylski h. Topór, w Małopolsce, w woj. krakowskim. Zostali wylegitymo- wani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862.

wtorek, 4 grudnia 2018

Tryniszewski

Tryniszewski h. Poraj, vel Tryniszeski, rzadko Treniszewski, na Mazowszu. Nazwisko wzięli od wsi Trynisze, w ziemi nurskiej, pow. Ostrów Mazowiecka.

sobota, 1 grudnia 2018

Trzaskowski

Trzaskowski h. Trzaska, vel Trzaskoski, Trzaszkowski, rzadko Czaskowski, ze wsi Trzaski pod Inowrocławiem. Pochodzą zapewne od Trzasków. Jako Trzaszkowscy podpisali elekcje – Jana Kazimierza z woj. inowrocławskim 1648 r. oraz Stanisława Augusta w 1764 r. z powiatem starodubowskim (Elekt.).

wtorek, 20 listopada 2018

Trzeciecki

Trzeciecki h. Gryf, vel Trzyciecki, Trzecieski, w woj. sandomierskim 1600 r., kaliskim, na Litwie. Ich wsią gniazdową – podobnie jak Trzecieskich herbu Nowina i Trzecieskich herbu Strzemię – jest Trzycież inaczej Trzecież (Trzeciesz, Trzycirz, Trzyciż), dziś Trzyciąż w pow. olkuskim.

niedziela, 18 listopada 2018

Trzepiński

Trzepiński h. Jastrzębiec, vel Trzepieński, Trzebiński?, w woj. sieradzkim 1584 (Pap.), w pow. opoczyńskim 1577 (Źródła dziejowe t.14/288), pisali się z Trzepnicy. Wieś Trzepnica, leży obecnie w woj. łódzkim, powiat Piotrków Trybunalski, gmina Łęki Szlacheckie, parafia Bęczkowice.

piątek, 16 listopada 2018

Trzeszczkowski

Trzeszczkowski h. Zagłoba (in. Zagroba), vel Ściszek-Trzeszczkowski, Trzeszkowski, Trzeczkowski, na Podlasiu, Mazowszu i w Galicji. Licznie rozrodzeni, używali dla rozróżnienia przydomków: Ściszek (Sciszek, Ścisek, Ścisyk, Ściszyk, Ściszczyk, Ściszko), Bliźniak, Bosy (Bosik), Dzik (Dziki), Garbaty (Garbacik), Karulak, Lokac, Siedlarz, Świkuła, Zagroba, etc.

czwartek, 15 listopada 2018

Trzetrzewiński

Trzetrzewiński h. Tępa podkowa, vel Czetrzewiński, zostali wylegitymo- wani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. Nazwisko biorą zapewne od wsi Trzetrzewina w woj. małopolskim, powiat Nowy Sącz, gmina Chełmiec.

środa, 14 listopada 2018

Turłaj

Turłaj h. Jastrzębiec (odm.), vel Turłay, na Litwie, w woj. trockim. Stanowią odgałęzienie rodziny Szantyr herbu Lubicz. Zmienili jednak herb na Jastrzębca, z tą odmianą, że nad podkową mają trzy gwiazdy, jedna obok drugiej, zaś na hełmie trzy pióra strusie (Nies.).

wtorek, 13 listopada 2018

Turczynowicz

Turczynowicz h. Gozdawa, w W. Ks. Litewskim, w woj. trockim 1653. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. W XIX wieku mieszkali w Sieradzkiem Turczynowiczowie herbu Szeliga.

sobota, 10 listopada 2018

Turczyński


Turczyński h. Grzymała, w dawnym woj. bełskim. Michał Turczyński, poseł na sejm i elektor Stanisława Augusta w 1764 r. z tegoż województwa bełskiego.

Turobojski

Turobojski h. Bończa, vel Turoboyski, Turobajski, Tarobojski, Tarabojski, Torobojski, etc. Nazwisko to przyjmowało zapewne również formę Turobiński.

poniedziałek, 5 listopada 2018

Turzański

Turzański h. Grzymała (odm.), vel Turzeński, Turzyński, na Kujawach, w Wielkopolsce, Małopolsce, na Mazowszu i na Rusi Czerwonej. Wymienia ich Paprocki w 1584 r.

niedziela, 4 listopada 2018

Tuszowski

Tuszowski h. Szreniawa (in. Śreniawa, Srzeniawa), vel Thuszowski, Tuszewski, dawniej czasem Tussowski, używali przydomku Tołp, zapisani w Aktach Radomskich już 1488 r. (Ks. Perp. Rad.).

sobota, 3 listopada 2018

Twardzicki

Twardzicki h. własnego, w Małopolsce, pisali się z Twardzewa in. Twardzew, może wsi obecnie znanej jako Twardawa w powiecie nowotarskim.

piątek, 2 listopada 2018

Twarowski

Twarowski h. Pilawa, vel Twaroski, na Podlasiu, niektórzy pisali się z Weleskowa w ziemi mielnickiej. Nazwisko wzięli od wsi Twarogi w ziemi bielskiej, w parafii Pierlejewo (obecnie Perlejewo).

czwartek, 1 listopada 2018

Tycz

Tycz h..., vel Ticz, Tyc, Tytz, Titz, na Mazowszu. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862, bez podania herbu.

środa, 31 października 2018

Tylli

Tylli h. własnego (in. Kubin, Struś), vel de Tylli, Tylly, Tylle, Detylli. Jan Tylli, nobilitowany na sejmie w 1775 r. (Con.), następnie w Galicji 1786 r. Jego potomkowie zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862.

wtorek, 23 października 2018

Ubliński

Ubliński h. Ostoja, vel Hubliński, pisali się „z Ublinka”, a Niesiecki błędnie pisze „z Ublińska”. Nazwisko wzięli od wsi Ublinek, zwanej dawniej także Hublin i Ubnin, w powiecie sandomierskim, obecnie w woj. świętokrzyskim, pow. Opatów, gmina Lipnik.

piątek, 19 października 2018

Ufniarski

Ufniarski h. Jastrzębiec (in. Jastrzębna), vel Boruta-Ufniarski, Ufnarski, na Mazowszu i w Małopolsce. Używali przydomku Boruta, co by wskazywało na ich pochodzenie od Borutów herbu Jastrzębiec. W niektórych opracowaniach podaje się, że ich herbem jest Jastrzębna.

poniedziałek, 15 października 2018

Ulejski

Ulejski h. Ostoja, vel Uleyski, Uleski, Uleński, pisali się z Ulejna, zapewne wsi położonej w powiecie średzkim, gmina Środa Wielkopolska. Podpisali elekcję Augusta II z woj. kaliskim 1697 r. (Con.).

Ułan

herb Ułan

Ułan h. własnego, właściwie Ułan-Assańczukowicz, rodzina szlachecka pochodzenia tatarskiego, osiedlona na Wileńszczyźnie. Jest to jedna z głównych gałęzi książąt Assańczukowiczów, wspólnego pochodzenia z Abdziewiczami, Achmatowiczami, Abdziukiewiczami i Szabanowiczami.

niedziela, 14 października 2018

Umieniecki

Umieniecki h. Junosza, vel Umienicki, Uminiecki, Umniecki, Humieniecki, Huminiecki, zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862.

czwartek, 11 października 2018

Unieszowski

Unieszowski h. Janina, vel Uniszowski, Uniszewski, w województwie lubelskim 1700, poznańskim 1720. Są jednego pochodzenia z Bidzińskimi. Ich gniazdem rodzinnym jest zapewne wieś Unieszów, dziś już nie istniejąca, na której terenie powstały Iwaniska, pow. Opatów, obecnie woj. świętokrzyskie.

środa, 10 października 2018

Valentin

Valentin h. własnego, vel Valentin d’Hauterive, francuska rodzina hugenocka, osiedliła się w województwie poznańskim i na Mazowszu. Używali przydomku d'Hauterive. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862.

wtorek, 9 października 2018

Vidal

Vidal h. Szranki, de Vidal, Widal, rodzina wywodząca się z Anglii. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862, z herbem Szranki, którego opisu nie przedstawiono.

Vorhoff

Vorhoff, vel Vorhof, Verhoff, później pisani także Forhoff, pochodzenia niemieckiego. Wpisani do ksiąg szlachty Królestwa Polskiego w latach 1836-1862, bez podania herbu.

poniedziałek, 8 października 2018

Uszyński

Uszyński h. Lubicz, vel Usiński, Uściński, Uścieński, na Podlasiu, czasem błędnie wymieniani z herbem Pobóg. Jak świadczy Niesiecki: „Floryana, z Uszy Uszyńskiego zmarłego w r. 1624, czytałem nagrobek w Mszczonowie”.

wtorek, 2 października 2018

Uziębło

Uziębło h. Sulima, vel Uziembło, Oziębło, Oziembło, na Mazowszu i Podlasiu, pisali się Trębic, w obecnym pow. siedleckim. Ich gniazdem rodzinnym jest wieś Uziębły, w gminie i parafii Paprotnia, pow. Siedlce.

wtorek, 25 września 2018

Księżopolski

Jastrzębiec

Ślepowron

Księżopolski h. Jastrzębiec oraz h. Ślepowron, vel Księżpolski, Xiężopolski, z Księżopola, w ziemi drohickiej, parafia Mokobody, obecnie pow. Siedlce, woj. mazowieckie. Ślepowronowie mieli wyjść z części tej wsi zwanej Księżopole Jałmużny.

niedziela, 23 września 2018

Zabierzowski

Zabierzowski h. Ostoja, vel Zabirzowski, Zabierzewski, Zabierowski, a według Niesieckiego także: Zaborowski, rodzina małopolska, pisała się z Zabierzowic. Wspominają ich księgi grodzkie ostrzeszowskie 1565.

czwartek, 13 września 2018

Zaborski


Zaborski h. Kopaszyna (in. Kopasina), pisali się z Zaborza, wsi położonej obecnie w gminie Morawica, powiat Kielce. Jedna gałąź osiadła na Litwie, w woj. mińskim, skąd byli elektorami w 1648 r. (Con.). Andrzej Zaborski, s. Stanisława, części wsi Skrzelczyce (Krzelczyce) i Zaborze, pow. Kielce, rezygnuje 1584 r. synowi Kasprowi (AGZ Sandomierz, Pyzdry).

środa, 12 września 2018

Zacharkiewicz

Zacharkiewicz h. Brodzic, pochodzą zapewne z W. Ks. Litewskiego. Wojciech Zacharkiewicz, regent ziemski woj. brzeskiego-kujawskiego, dowiódł szlachectwa na sejmie 1768 r. (Con.), czego potwierdzenie otrzymali jego potomkowie w 1820 r. Zacharkiewiczowie zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w roku 1837.

sobota, 8 września 2018

Zachert

Zachert h. Runicki, wywodzą się z angielskiego rodu Sacket, przybyli do Polski z Leeds w XVI wieku, osiedlając się w Wielkopolsce. Od pokoleń zajmowali się wytwarzaniem i handlem suknem. Swoje tkackie imperium rozwinęli w Zgierzu pod Łodzią. Otrzymali szlachectwo zapewne w XIX wieku. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862 z herbem Runicki, którego opisu nie przedstawiono. W 1860 r. otrzymali w Królestwie tytuł baronowski.

niedziela, 2 września 2018

Zaczkowski

Zaczkowski h. Rawicz, vel Zackowski, właściwie Żaczkowski, wyszli ze wsi Żaczki, parafia Grabów, pow. Łęczyca. Za czasów Paprockiego w 1584 r. byli w dawnym województwie łęczyckim. Po rozbiorach przyjęli poddaństwo pruskie w powiecie Łęczyca 1798. Stanisław Zaczkowski w ziemi warszawskiej 1697 (Nies.). Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862.

czwartek, 30 sierpnia 2018

Zagrodzki

Zagrodzki h. Syrokomla (in. Abdank, Habdank odm.), vel Zagrocki, rodzina małopolska, nazwisko biorą zapewne od wsi Zagrody. Liczne wsie tej nazwy znajdują się m. in. w pow. opatowskim, sandomierskim, buskim i staszowskim. Zagrodzcy herbu Syrokomla zostali wylegitymowani ze

środa, 29 sierpnia 2018

Zagrzewski

Zagrzewski h. Lubicz, w Prusach, w Galicji 1778. Wywodzą się z Mazur, ze wsi Zagrzewo (niem. Sagsse, Sagchse, Sagsau), obecnie woj. warmińsko-mazurskie, gmina i powiat Nidzica. W 1537 r. właścicielem wsi był Jakub z Zagrzewa. W 1666 r. miejscowość zamieszkiwali Czapkowscy

piątek, 24 sierpnia 2018

Zajdlicz

Zajdlicz h. Korzbok (in. Korzbog, Korczbok), vel Korzbok-Zaydlicz, Zajdlic, Zajglic, Zayglic, Zajglicz, później też Zeidlitz, Zejdlicz, Seidlitz, Seydlitz, etc., rodzina śląska, notowana w aktach już od 1329 r., osiedlona m. in. w Wielkopolsce, na Rusi, we Lwowie, Lublinie i Krakowie,

czwartek, 23 sierpnia 2018

Zakobielski

Zakobielski h. Przegonia (in. Ostoja odm.), vel Zakobylski, w ziemi zakroczymskiej 1584 (Pap.), w Prusach 1635. Czasem przypisuje się im herb Ostoja. Gniazdem tej rodziny jest Zakobiel, w parafii Cieksyn, obecnie gmina Nowe Miasto, pow. Płońsk, woj. mazowieckie. W XIX

piątek, 17 sierpnia 2018

Szyller

Szyller, vel Schiller, Schüller, rodzina wywodząca się prawdopodobnie z Niemiec. Jedna gałąź od kilku pokoleń mieszkała w Warszawie, gdzie jej przedstawiciele są notowani w aktach już w I połowie XVIII wieku. Z nich: Franciszek, jubiler i radny gminy Starej Warszawy ok. 1790. Teofil (ok.

piątek, 10 sierpnia 2018

Zalaszowski

Zalaszowski h. Półkozic, vel Zalasowski, Zalassowski, Zalazowski, w woj. krakowskim. Mieszczańska rodzina krakowska, nobilitowana przez Zygmunta Augusta 1555 r. (Pap.). Otrzymali potwierdzenie szlachectwa na sejmie 1676 r. (Con.). Mikołaj, doktor praw, archidiakon, kanonik

piątek, 27 lipca 2018

Zaliwski

Zaliwski h. Junosza, na Mazowszu, później w Małopolsce, w woj. ruskim. „Dersława Zaliwskiego, burgrabiego krakowskiego, zmarłego w r. 1524, opowiada nagrobek w Sandomierzu” (Nies.). Michał, sędzia ziemski liwski, poseł na sejm 1569 r., podpisał unię Litwy z Koroną (Con.).

niedziela, 22 lipca 2018

Zanelli

Zanelli h. własnego, vel Zaneli, nobilitowani na sejmie 1768 r. (Con.). Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862.

piątek, 20 lipca 2018

Zaorski

Zaorski h. Lubicz, również Zahorski, na Mazowszu i Podlasiu, rozro- dzona, przeważnie zagrodowa szlachta mazowiecka, w ziemi nurskiej 1584 (Pap.) i łomżyńskiej. Według Niesieckiego byli herbów Lubicz i Ogończyk (bądź Drogosław), a późniejsze herbarze wymieniają także