SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary


niedziela, 30 kwietnia 2017

Gromadzki

Gromadzki h. Dąbrowa, vel Gromacki, Gromadziński, na Mazowszu i Podlasiu, pisali się z Gromadzina in. Gromadzyna. Wsie Gromadzyn Stary (Gromadzin, Gromadzyno) i Gromadzyn Wykno, w parafii i powiecie Kolno, obecnie woj. podlaskie, są to gniazda rodu Gromadzkich, wspominane już w dokumentach z XVI wieku.  
Byli także Gromadzińscy ze wsi Gromadzyn w woj. mazowieckim, obecnie pow. Płońsk, gmina Sochocin.

piątek, 28 kwietnia 2017

Gryżewski

Gryżewski h. Sulima, vel Gryziewski, na Mazowszu, w woj. łęczyckim. Byli posłami na sejm i elektorami z ziemi liwskiej 1733 r. W XIX wieku należały do nich dobra Wolskie, parafia Żbików, obecnie gmina Ożarów Mazowiecki, pow. Warszawa Zachodnia. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862.

Grzejewski

Grzejewski h. Nałęcz, vel Grzejeski, Grzyjewski, na Mazowszu. Byli właścicielami m. in. wsi Telatycze w ziemi mielnickiej 1783. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862.

czwartek, 27 kwietnia 2017

Grędzica

Grędzica h. Korab vel Grzędzica, szlachta mazowiecka, po większej części zagrodowa (Urus.). Ich nazwisko pochodzi od wsi Grędzice in. Grzędzice, w ziemi nurskiej, obecnie w powiecie Ostrów Mazowiecka, gminie Szulborze Wielkie, parafii Zaręby Kościelne. Zapewne później powstała jeszcze druga wieś tej nazwy – w gminie i powiecie Ciechanów. Domarat, Hieronim i Jan, dziedzice Grędzic 1578 r. (Ks. poborowe). Marcin i Tomasz podpisali elekcję 1697 r. z ziemią nurską. Grzędzicowie zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. Niektórzy być może zmienili nazwisko na Grzędzicki albo Grędzicki.

wtorek, 25 kwietnia 2017

Grzymski

Grzymski h. Cholewa, w woj. łęczyckim, pisali się z Grzymków. Według Bonieckiego, wyszli ze wsi Grzymki w dawnym powiecie orłowskim. Sąd in. Sand z Grzymków w Łęczycy 1394 (Akta Łęczyckie). Dorota z Wąglczewskich Grzymska, w powiecie przedeckim 1606 (AGZ Przedecz). Wojciech, cześnik halicki 1735. Grzymscy zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862.

poniedziałek, 24 kwietnia 2017

Grzywiński

Grzywiński h. Jastrzębiec vel Grzywieński, Grzewiński, błędnie Krzywiński, na Mazowszu, w Małopolsce i woj. łęczyckim, licznie rozodzeni. Nazwisko wzięli być może od wsi Grzywno koło Brodnicy, na

niedziela, 23 kwietnia 2017

Gumowski

Gumowski h. Topór (odm.), vel Gumoski, wywodzą się zapewne z Mazowsza, a pisali się z Wielkich Krwatów w Małopolsce. Bartłomiej z Wielkich Krwatów (zm. 1584), żonaty z Elżbietą Leńkówną, pochowany w

sobota, 22 kwietnia 2017

Gustowski

Gustowski h. Machwicz (in. Murzyn) vel Gustoski, Gustawski, Gustaski, osiedli w Wielkopolsce i ziemi sieradzkiej, a przywędrowali tam zapewne z Pomorza. Wywodzą się być może od pomorskiej rodziny Machwiczów (Machwitz). Niektórzy używali przydomku Szczerba. Zostali wylegitymo- wani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. Z nich: Kacper, subdelegat grodzki piotrkowski 1761. 

Gutt

Gutt h. Ślepowron vel Gut, rodzina pochodzenia bawarskiego, osiadła w Wilnie. Jej protoplastą jest Jan Guttenfels, pułkownik wojsk królewskich, który otrzymał nobilitację 1701 r. i zmienił nazwisko na Gutowski, lecz jego potomkowie używali nazwiska Gutt. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862.

sobota, 8 kwietnia 2017

Guzowski

Guzowski h. Jastrzębiec vel Guzewski, stara rodzina mazowiecka wywodząca się z Guzowa w powiecie sierpskim. Współwłaścicielem tej wsi był w 1578 r. Jan Guzowski (Paw.). Jerzy, podstarości opoczyński

piątek, 7 kwietnia 2017

Habich

Habich h. własnego, rodzina pochodzenia niemieckiego, zamieszkała w W. Ks. Litewskim. Według niektórych źródel pochodzą spod Osnabrück w Dolnej Saksonii. Z nich: Fryderyk, dziedzic dóbr Misicze w powiecie lidzkim 1719. Jan, komornik ziemski starodubowski 1778 (Bon.). Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862, w guberni wileńskiej 1800.
Herb — na tarczy dwudzielnej, w prawej połowie błękitnej, pół srebrnego koła od wozu, a w lewej czerwonej pół jastrzębia w lewo. W szczycie hełmu trzy pióra strusie.

poniedziałek, 3 kwietnia 2017

Hackebeyl

Hackebeyl h. Wieruszowa vel Hackebeil, Hakebeil, Hakebejl, Hackbeil, w woj. chełmskim. Byli właścicielami dóbr dóbr Świerczyno 1735. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862.

niedziela, 2 kwietnia 2017

Hałaczkiewicz

Hałaczkiewicz h. Grzymała vel Chałaczkiewicz, Halaczkiewicz, Hałatkiewicz?, w Wielkopolsce, w Łęczyckiem i Sieradzkiem. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. Z nich: Łukasz, dziedzic dóbr Drzonowo, w pow. wałeckim, subdetegat grodzki poznański 1750.  

Heinrich

Heinrich h. Praca vel Hejnrich, Heinrych, rodzina mieszczańska pruska. Znana na terenie dzisiejszej Warmii już 1566 r. Z nich: Teodor, przybył w 1806 r. do Polski jako urzędnik pruski. W 1837 r. otrzymali nadanie szlachectwa z herbem nazwanym Praca, bez podania opisu herbu, a 1840 r. otrzymali przyznanie praw nowego szlachectwa. Potomkowie Teodora zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862.

sobota, 1 kwietnia 2017

Hełczyński

Hełczyński h. Ostoja vel Helczyński, Chełczyński, właściwym nazwiskiem tej rodziny było Halczyński, które pierwszy Teodor Tomasz, cześnik bracławski 1762 roku, zmienił na Hałczyński, a następnie na Hełczyński. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862.