SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary


piątek, 27 lipca 2018

Zaliwski

Zaliwski h. Junosza, na Mazowszu, później w Małopolsce, w woj. ruskim. „Dersława Zaliwskiego, burgrabiego krakowskiego, zmarłego w r. 1524, opowiada nagrobek w Sandomierzu” (Nies.). Michał, sędzia ziemski liwski, poseł na sejm 1569 r., podpisał unię Litwy z Koroną (Con.).

niedziela, 22 lipca 2018

Zanelli

Zanelli h. własnego, vel Zaneli, nobilitowani na sejmie 1768 r. (Con.). Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862.

piątek, 20 lipca 2018

Zaorski

Zaorski h. Lubicz, również Zahorski, na Mazowszu i Podlasiu, rozro- dzona, przeważnie zagrodowa szlachta mazowiecka, w ziemi nurskiej 1584 (Pap.) i łomżyńskiej. Według Niesieckiego byli herbów Lubicz i Ogończyk (bądź Drogosław), a późniejsze herbarze wymieniają także

środa, 18 lipca 2018

Zarębski

Zarębski h. Zaremba, vel Zaręmbski, Zarembski, pochodzą od Zarem- bów, a ich gniazdem jest wieś Zaręby in. Zaremby (Zaręby Kościelne) w ziemi nurskiej, która później zamieniła się w okolicę szlachecką. Obecnie Zaręby leżą w woj. mazowieckim, pow. Ostrów Mazowiecka. Zostali wyle-

wtorek, 17 lipca 2018

Zarzecki

Zarzecki h. Warnia, vel Zarzycki, rodzina małopolska, wymieniona przez Paprockiego (1584), pisząca się z Zarzecka w ziemi sandomierskiej (Pap.). Przenieśli się później m. in. na Podlasie, Ruś Czerwoną (1545) i do Prus. Wieś Zarzecko obecnie nie istnieje. Ich dobra na Podlasiu – wieś

piątek, 13 lipca 2018

Zawidzki

Jastrzębiec

Ślepowron

Zawidzki h. Jastrzębiec (in. Boleścic, oraz h. Ślepowron), vel Zawicki, błędnie Zawadzki, na Mazowszu, w Prusach 1649, a później w innych województwach. Według Paprockiego (1584) – wyszli z Wielkiego Zawidza, w powiecie sierpskim, i stanowią jeden dom z Grabowskimi tego

niedziela, 8 lipca 2018

Zwierzchowski

Zwierzchowski h. Grzymała (odm.), vel Zwierzchoski, Zwierszchowski, Zbierzchowski, według dawnych herbarzy wywodzą się z ziemi łomżyń- skiej, gdzie są notowani w aktach od XVI wieku. Wydaje się jednak, że nazwisko wzięli od wsi Zwierzchów, w parafii Bogdanów, obecnie w woj.

piątek, 6 lipca 2018

Zdanowicz

Zdanowicz h. Hipocentaurus, przydomku Mieciecki, na Litwie, w woj. nowogrodzkim 1648 (Con.). Wcześniej nazywali się Zdanami. Wedle Niesieckiego, są to książęta pochodzący od litewskiej dynastii Dorszprungów, a dokładniej od jej odgałęzienia – rodu Gojtus (Goitus)

poniedziałek, 2 lipca 2018

Zdanowski

Zdanowski h. Belina, vel Zdunowski, w Poznańskiem 1635-1701. Wyszli z ziemi dobrzyńskiej, ze wsi Zdanów, później występującej w aktach pod nazwą Zdany a od XVIII wieku zwanej Zdunami, w parafii Świedziebnia, powiecie rypińskim. Według obecnego podziału administracyjnego, wieś