SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki
- download files


Materiały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary


sobota, 22 lutego 2020

Staniewski

Staniewski h. Starykoń, w Wielkopolsce w XVI wieku, później w Sieradzkiem i na Litwie, w pow. grodzieńskim 1764 (Con.). Wyszli zapewne ze wsi Staniewo, dzisiaj Staniew, niegdyś w pow. pyzdrskim, obecnie pow. Krotoszyn.

Stanilewicz

Stanilewicz h. Leliwa, w Wielkim Ks. Litewskim, w pow. starodubowskim 1788, kowieńskim 1799. Niektórzy byli wyznania kalwińskiego.

wtorek, 11 lutego 2020

Stanowski

Stanowski h. Rawicz, vel Rawicz-Stanowski, Stanoski, rodzina mało-polska, wywodząca się ze wsi parafialnej Stanowiska, która niegdyś należała administracyjnie do pow. chęcińskiego, później koneckiego a

niedziela, 9 lutego 2020

Stanżewski

Stanżewski h..., vel Stążewski, Stanszewski, Stanczewski, Stenżewski, Stenszewski, Stęszewski, Stonżewski, Stanga, stanowią być może odgałęzienie Stęszewskich. Otrzymali prawo nowego szlachectwa w

sobota, 25 stycznia 2020

Staszewski

Staszewski h. Ostoja, vel Stasiewski, Staszowski, wyszli zapewne z Wielkopolski i stanowią odgałęzienie Mościszów. Pisząc o tej rodzinie, Niesiecki wymienia Mościca ze Staszowa, kasztelana poznańskiego 1413

piątek, 24 stycznia 2020

Staszyński

Staszyński h..., otrzymali prawo nowego szlachectwa w Królestwie Polskim w 1837 roku. Z nich: Jan Staszyński (zm. 1857), sztabskapitan inwalidów i weteranów wojsk polskich. Istniała wieś Staszyn w

czwartek, 23 stycznia 2020

Stawiarski

Stawiarski h. Nałęcz, vel Stawarski, zapewne od nazwiska Stawiarz. Stawiarzowie mogli wyjść ze wsi Stawiarze, która jest wymieniona w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego (1890), jako osada lub wieś

czwartek, 16 stycznia 2020

Stefanowicz

Stefanowicz h. Pogoń odm. (in. Pogonia IV), rodzina ormiańska, w Wielkim Księstwie Litewskim, w pow. kowieńskim i mińskim. Krzysztof Stefanowicz, pisarz skarbu koronnego, policzony w komput rycerstwa

wtorek, 14 stycznia 2020

Stekert

Stekert h..., vel Sztekert, Sztekiert, Sztekjert, Sztekier, Stekkert, zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Kongresowym w latach 1836-1862, bez przedstawienia herbu. 

środa, 8 stycznia 2020

Stępiński

Stępiński h. Bończa odm. (in. Bończa II), vel Stempiński, Stępieński, w ziemi bielskiej oraz w woj. brzeskim litewskim. Wyszli może z miejsco-wości Stępna Stara i Stępna Michałki, w parafii i powiecie Ostrołęka, wsi

piątek, 27 grudnia 2019

Stobiecki

Stobiecki h. Ostoja, vel Stobecki, w ziemi sieradzkiej i sandomierskiej. Jedna gałąź pisała się „z Kłomnic”, wsi leżącej k/ Częstochowy. Wywodzą się ze wsi Stobiecko, parafia i powiat Radomsko. Już w XVI wieku istniały