SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary


piątek, 12 sierpnia 2016

Miszewski

Miszewski h. Lubicz vel Miszowski, Misiewski, Misiowski, Mniszewski, dawna i można rodzina na Mazowszu. Jak pisze Uruski, ich przodkiem był Mikołaj Sowa, który w 1403 r. otrzymał przywilej od Jana ks. mazo- wieckiego na wieś Miszew in. Mniszew. Stąd też jego potomkowie pisali
się Miszewskimi lub Mniszewskimi. Zdaje się jednak, że był inny jeszcze Mniszew, który ta rodzina już w XIV stuleciu posiadała i z którego pisała się, gdyż już w 1377 r. Stefan z Mniszewa był podkomorzym gostyńskim. Być nawet może, że Miszewski i Mniszewski to odrębne dwie rodziny jednego herbu, których nazwiska z czasem dla podobieństwa brzmienia zlały się ze sobą i rozróżnienie ich było niepodobnem, gdy jedne i te same osoby dowolnie brały jedno, bądź drugie nazwisko (Urus.). Wydaje się, że ich wsią gniazdową jest Miszewo Murowane, wieś parafialna, położona obecnie w gminie Bodzanów, pow. Płock, woj. mazowieckie. Miszewscy byli elektorami 1669 r. z woj. płockiego i sandomierskiego, 1697 i 1733 r. z woj. płockiego, 1764 r. z ziemi wyszogrodzkiej. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. Istnieją także inne rodziny tego nazwiska. Są Miszewscy vel Misiewscy h. Prus II oraz pomorski ród Miszewskich h. Księżyc, przydomku Korbuth. 
Genealogia
(osób: 48)


• MARIA Waleria Zofia Miszewska (ok. 1840-1897), c. Franciszka i Tekli Ogińskiej; jej ojciec wylegitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1840 r. z herbem Lubicz (Urus.; Szl. Król.); zm. Wrząca, parafia Lutomiersk, obecnie pow. Pabianice, woj. łódzkie (MK Lutomiersk); m. (1866 Płock) Izydor Kłobukowski (ok. 1830-po 1860), właściciel dóbr Wrząca, parafia Lutomiersk (MK Płock); dzieci: Jan Antoni Kłobukowski (ok. 1870-po 1905), ożenił się (1905 Wyszków) z Zofią Michaliną Miszewską, c. Józefata i Amelii Milewskiej, ślub w par. Wyszków, pow. Wyszków, obecnie woj. mazowieckie (MK Wyszków).

• TYMOTEUSZ Miszewski (1805-1872), s. Bernarda i Ludwiki Młodzia- nowskiej, sędzia pokoju powiatu płockiego, ziemianin; dziedzic dóbr Naborowo, obecnie gmina Załuski, pow. Płońsk, woj. mazowieckie; wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1837 r. z herbem Lubicz (Urus.; Szl. Król.); 1ż. (18 II 1841 Kamienica) Paulina Marianna Argermeier, Hagemeier (ok. 1815-1845/55), c. Stefana i Rozalii NN.; ślub w parafii Kamienica, obecnie gmina Załuski, pow. Płońsk; dzieci: Jan, Józef, Wacław; 2ż. (6 II 1855 Warszawa) Leokadia Springer (1829-9 III 1897), c. Jana i Magdaleny Kralewskiej; zm. Warszawa, lat 68, poch. Cm. Powązkowski, kw. 24-I-18/19 (Cm. Pow.); ślub w parafii św. Aleksandra; jej nazwisko pojawia się w aktach także w wersji: Szpringer (MK Warszawa: św. Aleksander); dzieci: Maria, Helena, Zofia.

Źródła: Bon.; Bork. Sp. 255; Szl. Król.; Urus. t.11/132-133; Żern. t.2/95.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz