SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki
- download files


Materiały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary


czwartek, 16 stycznia 2020

Stefanowicz

Stefanowicz h. Pogoń odm. (in. Pogonia IV), rodzina ormiańska, w Wielkim Księstwie Litewskim, w pow. kowieńskim i mińskim. Krzysztof Stefanowicz, pisarz skarbu koronnego, policzony w komput rycerstwa
polskiego w 1581 r. Ten Krzysztof używał przydomku Pleszkowski oraz herbu Pogoń IV. Samuel Cyryl Stefanowicz (zm. 1858), arcybiskup ormiański lwowski. Według Żernickiego, jako Stephanowiczowie służyli w armii pruskiej w 1756 roku. Stefanowiczowie herbu Pogoń zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. 
Genealogia 
(osób: 27)

• MARCIN Wincenty Stefanowicz h. Pogoń (1822-1882), s. Wincentego i Zuzanny Krahnas (Krahnass, Kranas, Granas), oficer armii carskiej 1859; zamieszkały 1859 r. Warszawa ul. Kłopot 2049; wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862 z herbem Pogoń (Szl. Król.); ur. Warszawa (MK Warszawa: św. Krzyż); ż. (5 III 1859 Warszawa) Katarzyna Przepiórkowska (1816-po 1860), c. Jana i Jadwigi Tepińskiej (Tępińskiej, Tempińskiej), obywatelka miasta Warszawy, zamieszkała przy ul. Marszał-kowskiej 1402/D; w aktach także: Przepiurkowska; ur. Mszczonów, gubernia warszawska, obecnie pow. Żyrardów, chrz. 1816 (MK Mszczonów); ślub w parafii św Krzyża, uwagi: on kawaler lat 37, ona wdowa lat 42, rodzice nie żyją, świadkowie: Jakub Sobolewski, lat 38, Antoni Modrzyński?, lat 35, obaj urzędnicy Komisji Skarbu, w Warszawie zamieszkali (MK Warszawa: św Krzyż); 1v. (1834 Warszawa) Wincenty Scholl (ok. 1800-7 XI 1857); czasem w aktach Schall; zm. Warszawa (MK Warszawa: św. Krzyż).

• RÓŻA Rozalia Stefanowicz (ok. 1825-po 1848), c. Jakuba i Rozalii Paszkowskiej; zamieszkała Warszawa, ul. Bracka; ur. Sieniatki, pow. Stary Konstantynów, gubernia wołyńska (MK Warszawa: św. Aleksander); m. (1 VIII 1848 Warszawa) Władysław Sobański (ok. 1812-po 1848), s. Tomasza i Apolonii Iwanickiej, szef Biura Wydziałów po byłej Komisji Wojny 1848; zamieszkały Warszawa; ur. miasto Jałtuszków, pow. Mohylów, gubernia podolska; ślub w parafii św. Aleksandra, uwagi: on kawaler lat 36, ona panna lat 23, świadkowie: Jan Alojzy Stefanowicz, radca honorowy, brat rodzony nowozaślubionej, lat 39, Eligiusz Knoll, urzędnik Komisji rządowej spraw wewnętrznych i duchownych, lat 34, obaj w Warszawie zamieszkali (MK Warszawa: św. Aleksander).


Źródła: Bork. Sp. 420; L. Korwin, Ormiańskie rody szlacheckie, s. 153; Nies. t.8/514; Ostr.; Pap.; Szl. Król.; Żern. t.2/380.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz