SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

niedziela, 8 stycznia 2017

Kamionowski

herb Korwin

herb Ślepowron

Kamionowski h. Ślepowron vel Korwin-Kamionowski, z Kamionowa w dawnym powiecie łomżyńskim, parafii Kleczkowo, gdzie dziedziczyli już 1476 r. Mikołaj Kamionowski, syn Piotra, dziedzic Kamionowa i Dąbka w ziemi łomżyńskiej 1574. Obecnie Kamionowo leży w gminie Troszyn, pow. Ostrołęka, woj. mazowieckie. W 1827 r. było wsią szlachecką, liczącą 77 mieszkańców (SGKP). Kamionowscy podpisali elekcję 1669 r. z ziemią różańską. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862, z herbem Korwin. 

• MICHAŁ Kamionowski (ok. 1790-po 1817), s. Józefa i Anny Dobkowskiej, dziedzic cząstkowy we wsi Kamionowo, parafia Kleczkowo, obecnie gmina Troszyn, pow. Ostrołęka, woj. mazowieckie; ur. Kamionowo par. Kleczkowo (MK Kleczkowo); ż. (1817 Kleczkowo) Rozalia Wądołkowska (ok. 1795-po 1817), c. Jakuba i Agnieszki Białobrzeskiej; ślub w parafii Kleczkowo, miejscowość: Kamionowo (MK Kleczkowo).

• ROZALIA Kamionowska (ok. 1800-po 1820), c. Józefa i Wiktorii Dąbkowskiej; m. (1820 Szczepankowo) Stanisław Zahorski, Zaorski (ok. 1790-po 1820), s. Kazimierza i Katarzyny Cwalińskiej; ślub w parafii Szczepankowo, obecnie gmina Śniadowo, pow. Łomża, woj. podlaskie (MK Szczepankowo).


Źródła: Bon. t.9/213; SGKP t.3/797; Szl. Król.; Urus. t.6/181-182.

piątek, 6 stycznia 2017

Kapica

Kapica h. Jastrzębiec (odm.), na Podlasiu. Mają być gałęzią Milewskich herbu Jastrzębiec. Gniazdem tego domu jest wieś Kapice w parafii i gminie Kobylin Borzymy, pow. Wysokie Mazowieckie. Z czasem dobra te uległy podziałowi na wsie szlacheckie, Kapice Stare i Kapice Lipniki, wspominane już w dokumentach z XVI wieku (Gloger). W aktach metrykalnych parafii Kobylin znajdujemy ponadto Kapice Bayki w 1708 r., a XIX wieku Kapice Jasiewizna in. Jasiewicze i Kapice Milewko (MK Kobylin). W 1827 r. Kapice Stare i K. Lipniki ogółem liczyły około 180 mieszkańców (SGKP). Wawrzyniec i Jakub, synowie Jana Kapicy, dziedziczyli na Kapicach 1598 r., a Walenty Kapica, syn Pawła, 1594 r. (Wyr. Lub.). Kapicowie używali przydomków, m. in. Badzio, Cerka, Ciołek, Duk, Kopacz, Percak, Perczak, Perka, Tuk. Podpisali elekcję 1764 r. z ziemią bielską. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. 
Genealogia
(osób: 39)


• AGNIESZKA Kapica (ok. 1820-po 1850), s. Tomasza i Anny Piwowarskiej; ur. Kapice Lipniki, parafia Kobylin Borzymy, pow. Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie; m. (1842 Kobylin) Józef Lewandowski (ok. 1810-po 1850), s. Piotra i Apolonii Ślubeckiej; w aktach także: Lawendowski; ślub w parafii Kobylin Borzymy, miejscowość: Kapice Jasiewizna in. Jasiewicze (MK Kobylin); dzieci: Emilia Lewandowska (ok. 1850-po 1903), 1v. Walentowa Piekutowska, 2v. Janowa Jezukiewiczowa (MK Wysokie Mazowieckie).

• ALEKSANDER (Aleksy) Marcin Kapica (ok. 1817-po 1860), s. Tomasza i Anny Piwowarskiej, dziedzic cząstkowy dóbr Kapice Lipniki oraz Kapice Jasiewizna, parafia Kobylin Borzymy, pow. Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie; jego brat wylegitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1851 r. z herbem Jastrzębiec (Urus.; Sęcz.; Szl. Król.); ur. Kapice Lipniki par. Kobylin (MK Kobylin); 1ż. (1839 Kobylin) Katarzyna Milewska (ok. 1818-1851), c. Adama i Antoniny Kapica; zm. Kapice Jasiewizna par. Kobylin, lat 33; ślub w parafii Kobylin Borzymy, miejscowość: Kapice Jasiewizna (MK Kobylin); dzieci: Józef, Stanisław, Wiktor, Franciszek, Paweł, Adam; 2ż. (1851 Kobylin) Anna Kropiewnicka (ok. 1825-po 1860), c. Dionizego i Łucji Kapica; ślub w parafii Kobylin Borzymy, miejscowość: Kapice Jasiewizna (MK Kobylin); dzieci: Michał, Emilia, Aleksandra.

Źródła: Bon. t.9/230; Nies.; Sęcz.; SGKP t.3/823; Szl. Król.; Urus. t.6/192.

czwartek, 5 stycznia 2017

Karasiński

Karasiński h. Dąbrowa, na Mazowszu i Podlasiu. Pochodzą zapewne od Karasiów tegoż herbu. Franciszek, subdelegat grodzki radomski 1747. Paweł, sprzedał w 1769 r. Zaszczyńskim swój majątek Wólka Jasionowska, w ziemi drohickiej. Karasińscy zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. 

• AMALIA Karasińska (ok. 1833-p. 1879), c. Jakuba i Ludwiki Okońskiej; zamieszkała w Warszawie; ur. Ełk, ówczesne Prusy; m. (9 VIII 1863 Warszawa) Józef Jakub Erhardt (ok. 1837-po 1863), s. Henryka i Teofili Wróblewskiej, dymisjonowany strażnik policji w Warszawie; ur. Warszawa; ślub w parafii św. Jana, świadkowie: Władysław Malinowski, dozorca policyjny, Teodor Arkuszewski, podoficer straży policyjnej (MK Warszawa: św. Jan); 2v. żonaty (1879 Warszawa) z Balbiną Gąsowską.

• ANDRZEJ Karasiński (ok. 1800-po 1849), s. Leona i Jadwigi NN., ekspedytor poczty w Sękocinie, następnie w Terespolu, pow. bialski; zamieszkały Gniewniewice 1829, parafia Głusk, dawny pow. Błonie, obecnie gmina Leoncin, pow. Nowy Dwór Maz., woj. mazowieckie, Janki 1833, Sękocin 1835-1843, parafia Pęcice, ówczesny pow. Warszawa, obecnie pow. Pruszków, woj. mazowieckie (MK Pęcice); wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1849 r. z herbem Dąbrowa; ur. Waraż, pow. Łuck, gubernia wołyńska (Urus.; Sęcz.; Szl. Król.); ż. (ok. 1828) Marianna Litman (ok. 1810-po 1843), c. Antoniego i Agnieszki Czapierzyńskiej; w aktach także: Litmann; ur. Warszawa; dzieci: Władysław, Emilia, Jadwiga, Elżbieta, Walerian, Karol, Józef, Marianna.

Źródła: Bon. t.9/234; Dw. Teki; Sęcz.; Szl. Król.; Urus. t.6/195-196.

poniedziałek, 2 stycznia 2017

Karnecki

Karnecki h. Ślepowron vel Korwin-Karnecki, w XVII wieku zamieszkiwali w ówczesnym pow. przedeckim. Krzysztof Karnecki kwitował 1642 r. Kadzidłowskiego (AGZ Przedecz). Jan, subdelegat piotrkowski 1778. Ten sam może Jan, posesor dóbr Przespolewo w pow. kaliskim 1787. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. Z nich: Józef, major wojsk polskich, uczestnik kampanii napoleońskich i powstania listopadowego 1830/31, kawaler krzyża Virtuti Militari (Ks. Wojskowe). 

• KAROL Błażej Edward Karnecki (ok. 1809-po 1855), s. Jana Nepomucena i Weroniki Kiedrzyńskiej, urzędnik; sekretarz Komisji Rządowej spraw wewnętrznych, duchownych i oświecenia publicznego w Warszawie 1833; zamieszkały w Warszawie od 1832; urzędnik w biurze marszałka guberni warszawskiej 1852; wylegitymował się ze szlachectwa w Królestwie 1853 r. z herbem Ślepowron; ur. Kalisz (Bon.; Kur. Warsz. 10/1853); ż. (16 II 1833 Warszawa) Teresa Antonina Witkowska (ok. 1816-po 1842), c. Franciszka i Józefy Massalskiej; ur. Warszawa; ślub w parafii św. Jana, świadkowie na ślubie: Ludwik Markowski, sekretarz generalny Dyrekcji i Poczt, lat 44, Jan Stompf, generalny inspektor Dyrekcji Dróg i Mostów, lat 45 (MK Warszawa: św. Jan); dzieci: Leon, Wanda, Karolina.

• URSZULA Małgorzata Karnecka (ok. 1650-po 1670); zamieszkała prawd. w pow. poznańskim; m. (1670 Poznań) Marcjan Krzyszkowski (ok. 1640-po 1670), s. Andrzeja i NN., dziedzic dóbr Miłostowo, pow. Poznań; zapisuje 1670 r. żonie Urszuli Karneckiej posag i wiano 2. 000 złp. na ½ swych dóbr, należnych z działu z braćmi (AGZ Poznań). 

Źródła: Bon. t.9/257; Dw. Teki; Szl. Król.; Urus. t.6.

niedziela, 1 stycznia 2017

Karpowicz

Karpowicz h. Korab, na Litwie. Wielki książę Zygmunt nadał Żyriatyń Iwanowi Wasilewiczowi, które to nadanie potwierdził Aleksander Jagiellończyk 1494 r. bratankowi jego, Eni Karpowiczowi, bojarowi brańskiemu (Metr. Lit.). Byli właścicielami w 1667 r. dóbr Szukieliszki i Podubicie w księstwie żmudzkim, Mieszkuciszki w pow. rosieńskim. Podpisali elekcję 1764 r. z pow. brasławskim, oszmiańskim i rosieńskim. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa przed deputacją wywodową wileńską 1803, 1817, w Królestwie Polskim w latach 1836-1862, w guberni wileńskiej 1834, kowieńskiej 1835, wołyńskiej 1847. 


bp Michał Karpowicz
(1744-1803)

• FRANCISZEK Karpowicz (ok. 1801-po 1853), s. Grzegorza i Kseni Stankiewicz, radca honorowy, urzędnik w rządzie gubernialnym augustowskim, sekretarz komisji rządowej przychodów i skarbu 1827; wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1853 r. z herbem Korab; był prawnukiem Dominika, dziedzica dóbr Dowgirdy-Warsiady na Żmudzi; ur. Upniki, ówczesna gub. wileńska, obecnie rejon janowski, okręg kowieński (Urus.; Szl. Król.); ż. (1827 Warszawa) Łucja Szatkowska (ok. 1805-po 1833), c. Jana i Marianny NN.; ur. Olimpin, obecnie gmina Nowa Wieś, pow. Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie; ślub w parafii św. Aleksandra, on lat 26, ona lat 22, uwagi: rodzice panny zmarli przed kilkunastu laty w woj. lubelskim, ona sama zostawała pod opieką Jakuba Maciejowskiego, zamieszkalego w Warszawie (MK Warszawa: św. Aleksander); dzieci: Waleria, Leonard, Helena, Franciszek, Władysław.

• MARIA Karpowicz (1871-4 X 1919); obywatelka ziemi kijowskiej; zm. Warszawa, lat 48, poch. Cm. Powązkowski, kw. 52-II-8/9 (Cm. Pow.; Ziemianie Polscy XX w. t.7); m. (ok. 1890) Tomasz Łukaszewicz (1851-1900); dzieci: Jadwiga Łukaszewicz (1892-1949), wyszła za Bolesława Tabaczyńskiego h. Grabie.

Źródła: Bon. t.9/283; Sęcz.; Szl. Król.; Urus. t.6/221-222.

piątek, 30 grudnia 2016

Kasjanowicz

Kasjanowicz h..., vel Kassjanowicz, Kassyanowicz, Kassianowicz, Kasyanowicz, Kasianowicz, na Litwie, w pow. brasławskim. Obecni 1700 r. na sejmiku brasławskim, podpisali obiór chorążego; 1764 r. na sejmiku brasławskim. Podpisali konfederację generalną litewską 1764. Nikodem, regent grodzki brasławski 1787. Mikołaj, regent komisji cywilno-wojskowej brasławskiej 1792 (Vol. Leg.). Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862.
Władysław Kassyanowicz został nobilitowany z herbem Oracz w 1777 roku, a syn jego był urzędnikiem w powiecie brasławskim 1792 r. (Ostr.).
Szymon Kassyanowicz, urzędnik w Banku Polskim 1830 r., następnie członek Komisji umorzenia długu krajowego, otrzymał przyznanie praw nowego szlachectwa w Królestwie 1853 r.
Herb Oracz — w polu błękitnym, pod okiem trójkątnym Opatrzności, z kielicha złotego pół mnicha czarno ubranego z rękoma do modlitwy złożonymi. Nad hełmem w koronie trzy pióra strusie. herb Oracz

• FRANCISZKA Kasjanowicz (ok. 1870-po 1894), c. Wincentego i Rozalii Ławrynowicz; ur. Lipsk, gmina i parafia Lipsk, pow. Augustów, woj. podlaskie; m. (27 XI 1894 Krasnybór) Wincenty Szymon Trochimowicz (ok. 1870-po 1894), s. Pawła i Marianny Arcimowicz; ur. Ostrowie; ślub w parafii Krasnybór, obecnie gmina Sztabin, pow. Augustów, miejscowości: Ostrowie i Lipsk (MK Krasnybór).

• STANISŁAW Kassyanowicz, Kasjanowicz (ok. 1845-po 1885), s. Szymona i 1ż. Karoliny Wolter; zamieszkały Warszawa, ul. Twarda; jego ojciec otrzymał przyznanie praw nowego szlachectwa w Królestwie Polskim 1853 r. (Urus.); ur. Warszawa; ż. (1874) Zofia Klementyna Popławska (ok. 1850-po 1885), c. Kajetana i Józefy Rejnert; ślub w parafii Wszystkich Świętych (MK Warszawa: Wsz. Św.); dzieci: Janina, Zofia, Jan.

Źródła: Bon. t.9/334; Ostr. t.1/410 nr 2391, t.2/242; Szl. Król.; Urus. t.6/249, 252.

czwartek, 29 grudnia 2016

Kaulbersz


Kaulbersz h. Jazgarek vel Kaulbersch, otrzymali szlachectwo na sejmie 1790 r., dyplom wydany 1791 roku (Metr. Lit.). Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. Z nich: Fryderyk, kapitan wojsk koronnych. Aleksander, pułkownik wojsk polskich, kawaler krzyża Virtuti Militari i Legii Honorowej.
Herb — tarcza wzdłuż przedzielona, prawe pole białe, lewe czerwone; w poprzek tarczy przez obydwa pola ryba (jazgarek) złota, nad nią w części białej róża czerwona, a pod rybą dwie róże czerwone. W koronie trzy gałązki, każda zakończona różą czerwoną.
Według Uruskiego, była także na Pomorzu rodzina tego nazwiska, która w 1751 r. otrzymała tytuł baronowski szwedzki, lecz tej herb całkiem inny.
 

• ALEKSANDER Walenty Karol Kaulbersz, Kaulbersch (1 VI 1790-1866), s. Fryderyka i Augusty Grecz, pułkownik wojsk polskich, kawaler krzyża Virtuti Militari i Legii Honorowej, odbył kampanie napoleońskie 1812-1814; następnie służył w armii Królestwa Polskiego, podpułkownik grenadierów gwardii 1829, pułkownik inwalidów; wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1837 r. z herbem Jazgarek; zm. Kalisz, lat 76 (Bon.; Urus.; Szl. Król.; ME Kalisz); 1ż. Anna NN. (ok. 1800-p. 1830); 2ż. (ok. 1830) Ludwika Julia Teodozja Grabowska h. Kemlada (ok. 1812-1877), c. Franciszka i Anny Rousseau; błędnie wg niektórych opracowań: Grabkowska z Grabek; zm. Warszawa, lat 65 (MK Warszawa: św. Aleksander); dzieci: Alfons, Fryderyk, Edward, Hermogenes.

• HELENA Alfreda Kaulbersz (ok. 1860-po 1897), c. Edwarda i Marii Podgórskiej; m. (1894 Mstów) Karol Ryszard Aleksander Łącki h. Jelita (ok. 1860-po 1897), s. Leopolda i Aleksandry Felicji Skarzyńskiej h. Bończa; ślub w parafii Mstów, obecnie woj. śląskie (MK Mstów); dzieci: Maria (1897-1977), Stefania, Zofia, Karol – Łąccy.


Źródła: Bon. t.9/346-347; Ostr. nr 1166; Szl. Król.; Urus. t.6/261.