SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

poniedziałek, 24 października 2016

Lekczyński

herb Nałęcz

herb Warnia
 
Lekczyński h. Nałęcz vel Lekszczyński?, nazwisko zdawałoby się wskazywać, iż gniazdem tej rodziny jest wieś Lekczyn, nie wiadomo gdzie położona, dziś już na pewno nie istniejąca (albo też nie istniejąca pod tą właśnie nazwą). Wydaje się jednak, iż Lekczyńscy to w rzeczywistości Lekszczyńscy albo inaczej Lekszyccy, i że właściwym ich herbem jest Warnia. Wawrzyniec Lekczyński, dziedzic wsi Nidek w ks. oświęcimskim, sprzedał tę wieś Bobrowskim 1773 r., zaś w roku 1784 należał do cząstkowych dziedziców Frydrychowic w pow. wadowickim. Tak się składa że w XVIII wieku do właścicieli Frydrychowic należeli także Lekszczyńscy herbu Warnia. Lekczyńscy wylegitymowali się ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862 z herbem Nałęcz.
Genealogia
(osób: 29)


• PIOTR Maciej Lekczyński (ok. 1790-19 V 1840), s. Wawrzyńca i Salomei Flasińskiej, urzędnik skarbowy w Sieradzu, rewizor guberni kaliskiej, naczelnik komory celnej w Wilczkowie, intendent generalny skarbu; zamieszkały Sieradz, obecnie woj. łódzkie; dziedzic dóbr Włostowice w Krakowskiem, obecnie gmina Koszyce, pow. Proszowice, woj. małopolskie; razem z synami wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1840 r. z herbem Nałęcz; zmarł w podróży na lustracji fabryk (Bon.; Urus.; Szl. Król.; Nejm.); ż. (ok. 1825) Justyna Peszke (ok. 1796-po 1842), c. Macieja i Joanny Junikowskiej; czasem w aktach: Peschke, Peszka, Peszkow; dzieci: Salomea, Józefata, Walerian, Czesław, Emilia, Tekla, Feliks, Justyna, Wincenty.

• WANDA Wincentyna Lekczyńska (ok. 1872-po 1904), c. Waleriana i Zofii Przesmyckiej; m. (1904 Warszawa) Aleksander Euzebiusz Olędzki (ok. 1853-po 1904), s. Aleksandra i Salomei Lekczyńskiej; ślub w parafii św. Krzyża (MK Warszawa: św. Krzyż).


Źródła: Bon. t.14/70; Nejm.; Szl. Król.; Urus. t.8/324-325; Wikipedia.

czwartek, 20 października 2016

Lenk


Lenk h. Potęga, pisali się z Ryzenbergu in. Ryzenburga. Otrzymali szlachectwo na sejmie 1775 roku (Vol. Leg.). Dyplom wydano im 11 IV 1776 r. z herbem nazwanym Potęga, a przedstawiającym w polu czerwonym lwa złotego, wspiętego w lewo, trzymającego w łapach miecz końcem na dół, nad hełmem w koronie trzy pióra strusie (Ostr.). Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. 
Genealogia
(osób: 27)


• MAKSYMILIAN Jan Lenk z Ryzenbergu (ok. 1820-po 1864), s. Jana i Tekli Teliszewskiej, urzędnik, a następnie dyrektor filii Banku Polskiego w Łodzi w 1850 r.; wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1850 r. z herbem Potęga (Bon.; Urus.; Szl. Król.); ż. (1852 Warszawa) Helena Amalia Janczewska (22 IV 1829-po 1864), c. Justyna i Anieli Kondratowicz; ur. Warszawa, chrz. 1829 (MK Warszawa: św. Jan); ślub w parafii św. Krzyża, panna, często błędnie zapisywana jako Jenczewska (MK Warszawa: św. Krzyż); dzieci: Julia, Michalina, Helena, Natalia.

• MICHALINA Lenk (ok. 1855-po 1877), c. Maksymiliana i Heleny Janczewskiej; ur. prawd. Warszawa (MK Warszawa: św. Jan); m. (9 VI 1877 Łódź) Władysław Tadeusz Smochowski (ok. 1850-po 1877), s. Jana i Franciszki Łudanek; ślub w parafii NMP (MK Łódź: NMP); dzieci: Wiktoria Faustyna Smochowska (ok. 1880-po 1902), poślubiła (1902 Warszawa) Feliksa Adama Władysława Boguskiego, s. Władysława i Marii Milewskiej, ślub w parafii Wszystkich Świętych (MK Warszawa: Wsz. Św.).


Źródła: Bon. t.14/92; Ostr. nr 2746; Szl. Król.; Urus. t.8/334-335.

czwartek, 13 października 2016

Linda


Linda h. własnego vel (de) Linde, von der Linde, Lindau, sądząc po herbie, należą do starego pruskiego rodu Stangonów. Nie wszyscy jednak noszący to nazwisko, choć nawet w herbie gałązkę lipową mają, stanowią jedną rodzinę, z braku źródeł trudno dojść tego i rozdzielić ich na odrębne rodziny (Bon.). Już przez cały XIV wiek wymieniani są Lindowie wśród dygnitarzy krzyżackich. Jan i Jerzy, synowie Piotra von der Linde, otrzymali 1357 r. od w. mistrza 30 włók w polu, zwanym Jugowo i jezioro zwane Radzimin, w pow. tucholskim (SGKP). Klawko von der Linde, właściciel domów Toruniu 1390 r., ławnik ziemi chełmińskiej 1405 r. Gierko von der Linde z Torunia, 1440 r. dziedzic części Ostaszewa, na której po nim dziedziczył Tomasz Linde (Kętrz.). Adrian von der Linda, rajca gdański, burgrabia gdański 1672. Walenty Linda, rajca gdański 1666, sekretarz królewski, łowczy w ekonomii malborskiej 1670. Lindowie byli elektorami 1697 r. z woj. pomorskiego. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862.
Herb — w polu czerwonym złota gałązka lipowa, z trzema listkami od góry a dwoma u spodu, w prawo ukośnie leżąca. Nad hełmem w koronie dwie gałązki złote, prawa z dwoma listkami na zewnątrz, lewa z trzema (Ostr.).
 
Genealogia
(osób: 36)


Hubert Ignacy Linde
(1867-1926)

• BONAWENTURA Ignacy Linda (ok. 1771-28 III 1849), s. Ignacego i Anny Smoleńskiej (Smolińskiej), ziemianin, sędzia pokoju powiatu błońskiego 1809; wylegitymował się ze szlachectwa w Królestwie przed 1850 r. wraz z synami Antonim Bazylim, Stefanem i Teodorem; dziedzic dóbr Piekary, Białogórne, par. Osuchów, dawny pow. Błonie, obecnie pow. Grodzisk Mazowiecki; zm. Piekary, par. Osuchów (Bon.; Sęcz.; MK Osuchów); 1ż. (ok. 1800) Helena na Rudkach Skarbek-Rudzka h. Abdank (ok. 1778-6 I 1813), c. Antoniego Walentego i Marianny Zalewskiej, siostra Bogumiły, wnuczka Jana i NN.; zm. Piekary, par. Osuchów, lat 35, także: Rucka (MK Osuchów); dzieci: Antoni, Stefan, Teodor, Marianna, Katarzyna, Filipina, Jerzy, Julianna; 2ż. (25 XI 1817 Warszawa) Dorota Jannasch (ok. 1790-18 III 1833), c. Jana Bogumiła i Anny Krzepickiej; ur. Warszawa, zm. Piekary, par. Osuchów (MK Osuchów); jej nazwisko rozmaicie zapisywane w aktach: Jannasch, Jannasz, Janasz, Jannaschówna, Jannosch (MK Warszawa: ASC Cyrkuł VII).

• JULIANNA Linda (7 I 1813-po 1834), c. Bonawentury i 1ż. Heleny Rudzkiej; ur. Piekary w dawnym pow. błońskim, par. Osuchów, obecnie pow. Grodzisk Mazowiecki (MK Osuchów); m. (18 V 1834 Osuchów) Paweł Wilski (ok. 1810-po 1834), s. Michała i Marianny Parol; ślub w par. Osuchów, obecnie pow. Grodzisk Mazowiecki, uwagi: miejscowość Piekary (MK Osuchów).

Źródła: Bon. t.14/263-264; Dw. Teki; Nies.; Ostr. nr 1810; Szl. Król.; Urus. t.9/53-54; Wikipedia.

środa, 12 października 2016

Lineburg


Lineburg h. Palmy vel Lüneburg, Lueneburg, otrzymali przyznanie praw nowego szlachectwa w Królestwie Polskim 1841 r.; wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie 1852 r. Według Ostrowskiego, herb został nadany 23 I 1843 r. Ludwikowi Lineburgowi, naczelnikowi głównego urzędu poczt w Suwałkach, przez cara Mikołaja I.
Herb — w polu błękitnym krzyż czerwony, pod nim dwie złote gałązki palmowe ukośnie skrzyżowane i związane złotą wstęgą. Nad hełmem w koronie trzy pióra strusie. Labry błękitne podbite złotem. (Hr. Ostr.)
.
 

• ANIELA (Angela) Marianna Lineburg (ok. 1800-po 1819), c. Godfryda i 2ż. Małgorzaty Kuźmińskiej; zamieszkała Warszawa; m. (30 IX 1819 Warszawa) Adam Stanisław Zenon Nowacki (ok. 1790-po 1819), s. Michała i Katarzyny Langowskiej (MK Warszawa: ASC Cyrkuł II).

• KSAWERY Ludwik Lineburg (1832-1894), s. Ludwika i Lucyny Ciemno- łońskiej, porucznik estlandzkiego pułku piechoty armii carskiej; dymisjonowany na własną prośbę 1861 r.; za udział w manifestacji patriotycznej w Suwałkach w maju 1861 r. pozbawiono go prawa noszenia munduru i oddano pod ścisły nadzór policyjny, a 24 VI 1862 r. aresztowano i osadzono w Cytadeli warszawskiej, następnie w trybie administracyjnym zesłano do guberni permskiej; dopiero w maju 1870 r. uzyskał zgodę na powrót w strony ojczyste; pod koniec życia dzierżawił majątek Karolinowo k/ Filipowa na Suwalszczyźnie; został wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1851 r. z herbem Palmy; zm. Karolinowo (Urus.; Szl. Król.; Polacy i ziemie..., red. J. Borejsza).

Źródła: Ostr. nr 2477; Szl. Król.; Urus. t.9/56; Polacy i ziemie polskie w dobie wojny krymskiej, red. J. Borejsza; Jarosław Szlaszyński, Przerośl w okresie zaborów. Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe, Rok 2008 online.

środa, 5 października 2016

Lipka

Lipka h. Nałęcz vel Lipko, z Lipek w ziemi drohickiej, na Podlasiu. Wieś Lipki w parafii Stoczek (Węgrowski), niegdyś pow. sokołowski, obecnie znajduje się w gminie Stoczek, pow. Węgrów, woj. mazowieckie. Jan Lipka, dworzanin pokojowy królewski 1512-1513 (Wierzb. IV 1866). Ziemianie drohiccy Lipkowie stawili 1528 r. na popis trzy konie. Andrzej Lipka, syn niegdy Walentego i współdziedzice Lipek opłacili 1580 r. pobór z 12 włók ziemi (Źr. Dziej. XVII). Lipkowie podpisali elekcję 1733 r. z woj. podlaskim i brzeskim litewskim. Licznie rozrodzeni, dla rozróżnienia używali rozmaitych  przydomków, m. in. Auguścik, Bartosik, Chudzik, Dukalik, Kozanka, Michalik, Wszołczyk, Zanosik (Zanozik), Zansik (Zanszyk, Zamsik). Zostali wylegitymowani ze szlachectwa 1804 r. w Galicji zachodniej, a także w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. 
Genealogia
(osób: 69)


• KAJETAN Lipka (6 VIII 1797-po 1849), s. Hilarego i Tekli Sierpińskiej, nadleśny rządowy w lasach piotrkowskich 1840-1849; zamieszkały Potaźnia, obecnie część wsi Rydzyny, pow. Pabianice, woj. łódzkie, gdzie mieściło się nadleśnictwo; razem z synem Franciszkiem wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1849 r. z herbem Nałęcz (Urus.; Sęcz.; MK Pabianice: św. Mateusz); ż. (ok. 1830) Józefa Celińska (ok. 1806-po 1843); raz zapisana w aktach błędnie jako Chmielińska; dzieci: Seweryn, Adam, Drogosław, Teresa, Franciszek, Józefa.

• MARIANNA Lipka-Wszołczyk (ok. 1875-po 1910), c. Michała i Albiny Wyszomirskiej; ur. Lipki, parafia Stoczek Węgrowski, pow. Węgrów, woj. mazowieckie (MK Stoczek); m. (1898 Stoczek Węgrowski) Jan Kamiński (ok. 1870-po 1910), s. Tomasza i Balbiny Bielińskiej; ślub w parafii Stoczek Węg., miejscowość: Lipki, uwagi: kawaler, panna (MK Stoczek Węg.); dzieci: Eugeniusz (ur. 1898 Lipki par. Stoczek), Hieronim (ur. 14 XII 1906 Lipki), Jan (ur. 25 IX 1910 Lipki) – Kamińscy.

Źródła: Bon. t.14/300-301; Dw. Teki; Nies.; Szl. Król.; Urus. t.9/82-84.

Lipnicki


Lipnicki h. Hołobok, stary ród małopolski, piszący się z Lipnika, w dawnym woj. sandomierskim. Ich gniazdem są wsie Lipnik w parafii Goźlice oraz Lipniczek w parafii Malice, niegdyś pow. Sandomierz, obecnie gmina Lipnik, pow. Opatów, woj. świętokrzyskie. Andrzej z Lipnika 1371 r., a Jakusz w latach 1374-1385 świadczą w Opatowie i Sandomierzu (KDM.). Jakub, kanonik sandomierski i pleban z Czulic 1568, pleban z Wielkiej Kazimierzy 1579, współdziedzic Lipnika 1589, żył jeszcze 1592 (Wyr. Lub.). Lipniccy podpisali elekcje 1632, 1669, 1697 r. z woj. sandomierskim, 1697 r. z woj. krakowskim. Gałąź tej rodziny wcześnie osiadła na Litwie. Byli elektorami 1632 r. z woj. mińskiego oraz z Inflant, 1669 i 1674 r. z pow. mozyrskiego, 1674 r. z woj. brzeskiego litewskiego, 1669 r. z ziemi mielnickiej, 1733 z ks. żmudzkiego, 1764 r. z woj. połockiego. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa 1782 r. w sądzie ziemskim bełskim, 1805 r. w Galicji zachodniej, w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. 

• ANTONI Lipnicki (ok. 1770-po 1840), s. Konstantego i Antoniny Tworowskiej, radca Tow. Kredytowego i sędzia pokoju powiatu siedleckiego, ziemianin; dziedzic dóbr Radzików, obecnie gmina Mordy, pow. Siedlce; razem z wnukiem wylegitymowali się ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1840 r. z herbem Hołobok (Urus.; Bon.); ż. NN. (ok. 1770-po 1800); dzieci: Józefat.

• ANTONINA Lipnicka z Lipnika (ok. 1790-1847), c. Jana i Józefy Mireckiej; zm. Radom (Bon.); m. (1 II 1815 Bedlno) Izydor Libiszowski h. Wieniawa (ok. 1790-po 1820), s. Konstantego i Rozalii Sieńskiej; ślub w parafii Bedlno, pow. Końskie, obecnie woj. świętokrzyskie, miejscowość: Wierzchowisko (MK Bedlno); dzieci: Joanna Libiszowska (ok. 1818-po 1840), poślubiła Stanisława Benedykta Gliszczyńskiego.


Źródła: Bon. t.14/304-308; Dług. L.B. t.2; Krzep. Młp.; Nies.; Szl. Gal.; Szl. Król.; Urus. t.9/85-87.

wtorek, 4 października 2016

Lipowski

Lipowski h. Ciołek vel Lipowiecki, na Mazowszu, pisali się z Lipowca. Wieś parafialna Lipowiec Kościelny, w dawnym pow. szreńskim, w ziemi zawskrzyńskiej, obecnie leży w pow. Mława, woj. mazowieckim. W XIX wieku wieś była podzielona na Lipowiec Kościelny, Lipowiec Podborny i Lipowiec Parcele. Po raz pierwszy jest wzmiankowana w dokumentach z 1413 i 1435 r., gdy należała już do rodu Ciołków. Maciej z Lipowca występuje w procesie wytoczonym Krzyżakom 1413 r., jako obrabowany przez nich w czasie pokoju na 5 grzywien (Lites.). Jakub Ciołek z Lipowca, kanonik płocki 1506-1515. Lipowscy podpisali elekcje 1669 r. z woj. płockim i sandomierskim. Jedna gałąź przeniosła się w XVI wieku w Sandomierskie. Seweryn, poborca sandomierski 1635, ożeniony z Jadwigą Bidzińską, zmarłą 1644, umarł 1646, pochowany wraz z żoną w Opatowie (Star. Monum.). Ciołkowie Lipowscy zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. 
Genealogia
(osób: 41)


• KATARZYNA Lipowska h. Ciołek (ok. 1720-po 1757), c. Hieronima i Barbary Wybranowskiej; m. (ok. 1740) Józef Sołtyk h. wł. (ok. 1715-1780), s. Michała i 1ż. Józefy Makowieckiej, miecznik pilznieński 1752, miecznik sandomierski, wreszcie chorąży sandomierski (Kor.); dzieci: Michał, Jan, Barbara, Józefa (ok. 1740-po 1770), poślubiła (ok. 1760) Adama hr. Parysa z Siecczy (ok. 1740-1817), starostę winnickiego, posła na sejm, syna Jana i Marianny Puzynianki (PSB t.25/227) – Sołtykowie.

• LUDWIK Szymon Lipowski (22 VIII 1805-po 1850), s. Andrzeja i Marianny Bykowskiej, posesor folwarku Łask; zamieszkały Dobra, parafia Marzenin, obecnie gmina Sędziejowice, pow. Łask, woj. łódzkie; ur. Siekielów, parafia Górka Pabianicka, obecnie pow. Pabianice, woj. łódzkie (Bon.; Urus.; Nejm.); ż. (5 X 1833 Pabianice) Florentyna Monika Dobiecka h. Osoria (8 V 1815-10 I 1860), c. Józefa i Scholastyki Walewskiej; ur. Sopel, parafia Waliszew, pow. Łowicz, zm. Kraków; ślub w parafii św. Mateusza (MK Pabianice: św. Mateusz); dzieci: Aniela, Adam, Waleria, Florentyna, Kazimiera, Wincenty.

Źródła: Bon. t.14/313-314; Dw. Teki; Nejm.; Nies.; Szl. Król.; Urus. t.9/88-90.